Logo & Kurumsal Kimlik

Web Tasarım

Kurumsal Kimlik Çalışması ve Logo Tasarım


Kurumsal kimlik tasarımı nedir? Kimlere yaptırılır? Neden gereklidir? sorularınıza cevap bulmanız için hazırlanan makalemizde cevaplarınıza ulaşabileceksiniz. Kurumsal Kimlik Tasarımı tanım olarak, bir firmanın, bir mal ya da hizmetinin adını ve markasını, yaptığı işi, çalışanları ve hizmet anlayışı gibi birçok konuyu kapsayan kurum kimliğidir. Bir başka deyişle kurumsal kimlik tasa, kurumun vizyon, misyon ve değerlerine ait görsel, fiziksel ve duyusal olarak kendini ortaya koyması ve sektöründeki alanda kendini pazarlamasıdır. Çünkü işletmeler ve onların markaları, kurumsal kimliklerinin etki gücü ile pazarda daha iyi yer edinebilmektedir. Bu açıdan kurumsal kimlik doğru ve tutarlı bir şekilde geliştirilmelidir.


Kurumsal kimlik çalışmaları birçok evreden oluşur. kurumsal kimlik çalışmalarına başlarken üzerinde iyi düşünüp doğru karar vermek gerekir. Markanızın kurumsallığı hedef kitle üzerinde bir kez oturduktan sonra değişiklik veya güncelleme yapmak çok zor olacaktır. İnsanların gözünde olgu yaratmak var olanı güncellemekten daha kolay olduğu varsayılır. .

Markanın güçlü bir etki yaratması ve kalıcı bağlar kurması ilk önce kendisini görsel olarak nasıl ifade ettiğine bağlıdır.

Kurumsal kimlik tasarımı kurumun yaptığı faaliyetlere “kişilik, ilke, misyon ve vizyon” kazandırması anlamına gelir. Peki şirketler veya kurumlar neden kurumsal kimliğe ihtiyaç duyarlar ve neden duymalıdırlar? Kurumsal kimliğimiz bir kurum veya kuruluşun görünen yüzünün aynası gibidir. Kurum ve kuruluşların kendini ifade etme şeklidir aynı zamanda ve bu ifade belli sınırları çizilmiş üzerinde bir çok değişiklik ve çalışmalar yapılmış ve doğru bir biçimde yapıldıysa değiştirilemez nitelikteliğe sahiptir.

Kurumsal kimlik tasarımında en önemli kısım öncelikle logo tasarımıdır. Başlangıç noktası ve en önemli yapı taşı olan logo tasarlanırken uygulama alanları çok iyi düşünülmeli, teknik olanaklar göz önünde bulundurulup her alanda tutarlı bir şekilde uygulanabilirliği hesaplanmış olmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı , markanızın yüzünü ve prestijini oluşturan , marka değerinizi yükselten bir bütündür.